Thu nhập dưới 11 triệu đồng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định mới, nếu cá nhân có mức thu nhập dưới 11 triệu đồng thì sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đối với các cá nhân muốn biết quá trình đóng thuế thu nhập cá nhân của mình như thế nào thì có thể thực hiện việc tra cứu mã số thuế cá nhân trực tuyến để tìm hiểu.

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, theo đó mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng. Cùng với đó. mức giảm trừ cho người phụ thuộc cũng được điều chỉnh tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Bên cạnh đó, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân (đã được sửa đổi, bổ sung) thì:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X  Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

= [Tổng thu nhập – các khoản được miễn thuế] – [11.000.000 + (4.400.000 x Số người phụ thuộc) + các khoản bảo hiểm bắt buộc (nếu có) + bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có) + đóng quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có) + các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo]

Như vậy, khi đã nâng mức giảm trừ gia cảnh tăng từ 9 lên 11 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế, tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc, trong trường hợp thu nhập của cá nhân dưới 11 triệu đồng thì chắc chắn sẽ không phải đóng thuế TNCN.

Với trường hợp có tổng thu nhập lớn hơn 11 triệu đồng, thì tùy từng trường hợp mà có phải đóng thuế TNCN hay không. Điều này phụ thuộc vào những người phụ thuộc, các khoản được miễn thuế….

Do đó, để xác định được những người có mức thu nhập trên 11 triệu đồng có phải thực hiện đóng thuế hay không thì còn phụ thuộc vào các khoản giảm trừ, các khoản miễn thuế theo quy định. Còn các trường hợp có mức thu nhập dưới 11 triệu đồng thì sẽ không phải đóng thuế. Đây là quy định sẽ được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Do đó, các doanh nghiệp cần nắm rõ các nội dung này để triển khai thực hiện được đúng nhất.

Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã giúp các cá nhân, doanh nghiệp nắm được các quy định về việc nâng mức giảm trừ gia cảnh đóng thuế thu nhập cá nhân để từ đó có thể triển khai thực hiện nhanh chóng, đúng theo quy định.

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp 

Theo quy định mới, khi nào được tạm nộp thuế TNCN?

Ngoài ra, từ ngày 01/7/2020, sẽ kéo dài thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán (theo quy định hiện hành chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính). Ngoài ra, đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề, trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *