Theo quy định mới, khi nào được tạm nộp thuế TNCN?

Việc cập nhật những quy định, những thông tin mới về thuế, về hóa đơn là rất quan trọng khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Với hình thức hóa đơn mới là hóa đơn điện tử, kế toán cần tìm hiểu về việc xuất hóa đơn điện tử, quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử,… Vậy đối với quy định mới về việc tăng mức giảm trừ gia cảnh, doanh nghiệp có được tạm nộp thuế TNCN theo mức mới hay không? Thu nhập từ bao nhiêu mới phải đóng thuế TNCN? Bài viết sau đây sẽ giúp trả lời các câu hỏi trên.

1. Theo quy định mới, người lao động có thu nhập từ bao nhiêu thì phải đóng thuế TNCN?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, từ 01/07/2020, mức giảm trừ gia cảnh nâng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng một tháng. Điều đó có nghĩa là người có thu nhập trên 11 triệu đồng mỗi tháng (tương đương 132 triệu đồng một năm) mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Theo tính toán trước đó của Chính phủ, sẽ có khoảng 1 triệu người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức giảm trừ mới. Mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một tháng.

Với quyết định này, số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế. Trong đó mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thấp sẽ lớn hơn so với những người nộp thuế ở bậc cao.

Nghị quyết cũng quy định hồi tố với những trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng một tháng. Theo đó, người nộp thuế sẽ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

thuế TNCN

2. Khi nào người lao động được tạm nộp thuế TNCN theo quy định mới?

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 được ban hành về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân như sau:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (cao hơn mức cũ 2 triệu đồng).

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (cao hơn mức cũ 800.000 đồng).

Như đã đề cập ở trên, Nghị quyết số 954 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 nhưng được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Do đó, trong kỳ lương tháng 5-6/2020 kế toán của doanh nghiệp được quyền tạm nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo mức giảm trừ gia cảnh mới nêu trên.

Đồng thời, theo khoản 2 điều 2 của Nghị quyết số 954, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020. 

Một số khó khăn khi DN sử dụng chữ ký số kê khai hóa đơn điện tử 

Những lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử đối với DN lớn

Hiện tại, việc tính thuế TNCN được áp dụng cho 3 đối tượng khác nhau, cụ thể như sau:

– Tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần: Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ 3 tháng trở lên;

– Thuế suất 10%: Dành cho cá nhân ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động;

– Thuế suất 20%: Đối với cá nhân không cư trú thường là người nước ngoài.

Lưu ý: thuế thu nhập cá nhân là loại thuế tính theo tháng, kê khai có thể theo tháng hoặc theo quý nhưng quyết toán theo năm. Thuế thu nhập cá nhân được tính tại thời điểm trả thu nhập theo Điều 11 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung.

Đóng thuế là quyền cũng là nghĩa vụ của mỗi cá nhân bởi thuế là nguồn thu lớn đối với ngân sách nhà nước. Do đó, hiểu đầy đủ về thuế là tiền đề để cá nhân cũng như doanh nghiệp thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình.