Giải pháp hiệu quả để kê khai thuế qua mạng

Song song với nhiệm vụ huy động nguồn lực cho ngân sách, việc triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chính phủ điện tử đang được Tổng cục Thuế thực hiện quyết liệt.

Nằm trong chiến lược cải cách hiện đại hóa ngành Thuế, trong thời gian tới cơ quan Thuế cần thực hiện một số nội dung sau để triển khai thành công việc kê khai thuế qua mạng đối với tất cả người nộp thuế:

– Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của khai thuế qua mạng và sử dụng chữ ký số.
– Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cấp hạ tầng mạng, đường truyền thiết bị cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động nhanh và ổn định.
– Ba là, đẩy mạnh triển khai hệ thống khai thuế qua mạng đối với các địa phương đã có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng về công nghệ thông tin.
– Bốn là, từng bước hoàn thiện khung pháp lý về khai thuế điện tử nhất là việc sử dụng hồ sơ điện tử đối với các doanh nghiệp.

Chỉ khi nào hồ sơ điện tử của doanh nghiệp được sử dụng phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thì lúc đấy giá trị của công việc khai thuế qua mạng mới được thể hiện đầy đủ đối với người nộp thuế.

kê khai thuế qua mạng

Điều kiện để nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng:

– Là các cá nhân, doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế.
– Đã được cấp chữ ký số của tổ chức cung cấp chứng thực số được Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp phép.

Ưu điểm vượt trội của việc kê khai thuế qua mạng:

– Giúp người nộp thuế giảm chi phí,thời gian chờ đợi và đi lại đến cơ quan Thuế.
– Có thể kê khai thuế bất kể ở đâu, khi nào chỉ cần có đường truyền internet.
– Giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà.
– Số lượng công việc của chi cục Thuế được giảm tải đáng kể.

Khai thuế qua mạng đã và đang được triển khai tại Việt Nam với những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Có thể thấy, Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào cung cấp các dịch vụ công về thu thuế mà cụ thể là khai thuế qua mạng. Để duy trì một cách bền vững các thành tựu này, cơ quan quản lý thuế cần có những chính sách và giải pháp hợp lý hơn nữa nhằm thúc đẩy và tăng cường động lực sử dụng dịch vụ của người nộp thuế. Mong rằng bài viết này sẽ góp phần thay đổi và cải tiến phần nào những hạn chế còn tồn đọng.

https://khonggiansong24h.com/

https://khonggiansong24h.com/cong-nghe/