Vi khuẩn Hp ung thư dạ dày có quan hệ gì?

Vi khuẩn Hp ung thư dạ dày có quan hệ gì? Vi khuẩn Hp được coi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư dạ dày. Vi khuẩn Hp ung thư dạ dày là vấn đề nghiên cứu rất nhiều hiện nay. Nguyên nhân thứ hai gây tử vong do ung thư trên thế […]